Hezkuntza proiektua

Informazio orokorra

Ordutegiak

Irakaskuntza

Zerbitzuak

Ekintzak

Haur eskola

Irteera-profila

Ikasleen irteera-profila

Ikasleentzako gure proposamena da:

Alazne Ikastetxeko eskolatzea amaitzean, ikaslea, bere adina kontuan hartuta, gai izango da:

  • Eguneroko bizitzan, ezagutzak sortzeko eta komunikatzeko, egoera bakoitzak eskatzen duen erabilera zuzen eta eraginkorra egiteko, bai idatziz, bai ahoz, euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez (alemanaren erreferentzia); iritziak, sentimenduak eta esperientziak adierazteko; pentsamenduak antolatzeko, emozioak eta portaerak autorregulatzeko eta bizikidetza kudeatzeko.
  • Hainbat eremu eta egoeratan, eta giza zientzien ezagutzak eta metodologiak erabiliz, nork bere burua, bere taldea eta bizi den mundua ulertzeko, eta, ondorioz, gizarte demokratiko eta plural baten alde lan egiteko, heldu arduratsu gisa.
  • Bizitzako hainbat eremutan eta egoeratan, eta norbere burua eta natura ulertzeko ezagutzak eta metodologia zientifikoa erabiliz. Gainera, gai izango da bere portaerak eta, oro har, giza portaerak naturan eragiten dituzten aldaketak identifikatzeko eta horien aurrean erabaki arduratsuak hartzeko.
  • Teknika eta ezagutza zientifikoak zentzuz eta erantzukizunez aplikatzea, arazo praktikoei irtenbidea ematea eta bizitzako hainbat eremutan eta egoeratan gizakiaren beharrak eta nahiak asetzea.
  • Herritar arduratsu gisa, matematikak gaur egungo gizartean betetzen duen funtzioa identifikatu eta ulertzeko gai izango da, eta, arrazoibide matematikoaren garapena eta aplikazioa erabiliz, bizitzako arazoei irtenbidea emateko gai izango da.
  • Musikaz eta dantzaz, esparru eta egoera bakoitzean adierazteaz eta komunikatzeaz, eta norbere buruarekin, gizarte-ingurunearekin eta ingurune naturalarekin harmonian gozatzeaz eta bizitzeaz dakiguna erabiliz.
  • Adierazpen artistiko – Plastiko, musikal – Mota desberdinei buruzko ezagutzak erabiliz, adierazpen horiek interpretatzea eta baloratzea eta hizkuntza plastiko eta bisualaren bidez komunikatzea eremu eta egoera zehatzetan, bizitzaren errealitateari buruzko sentimenduak, ideiak edo sentsazioak adieraztea eta, horrela, gainerakoei jakinarazi ahal izatea.
  • Oreka aurkitzea bere jokabide motorrarekin, bere buruarekin, ingurune sozial, kultural eta fisikoarekin.
  • Bere bizitzako esparruetan, egoera bakoitzak eskatzen dituen IKTak zuzen, eraginkortasunez, kritikoki eta arduraz erabiltzea: informazioa kudeatzeko, lankidetzan aritzeko, ekintzaile izateko eta, horrekin guztiarekin, ezagutza sortzeko eta partekatzeko.
  • Bizitzako edozein esparru eta egoeratara egokitzea erraztuko dion portaera izatea. Gai izango da bere buruaz duen ezagutza erabiltzeko, bere emozioek eta gainerakoenek eragiten dizkioten aldaketak identifikatzeko, eta bakarka edo taldean modu ludikoan jokatzeko.

Oro har, erabakiak hartzekoa eta bizitza zentzuz zuzentzekoa, j arrera kritiko eta ekintzaile batean oinarrituta. Bere ibilbidea aukeratzeko eta egin dituen hautuen erantzule izateko gai izango da, bizitzako hainbat esparrutan eta egoeratan. Ikastetxeko egonaldia amaitzean, gai izango da, bere burua eta errealitatea ezagututa, bere interes eta gaitasunetara egokitzen den aukera akademikoa egiteko edo lanerako aukerarik onena zein den erabakitzeko.